Tervetuloa

sm2017 -5kuv ari mikkola

Kuva: Ari Mikkola

Turun VPK:n Puhalli­norkester­illa on pitkät per­in­teet. Se on maamme van­hin edelleen toimiva soit­tokunta, joka perustet­tiin jo vuonna 1873.

Tällä het­kellä soit­ta­jia on noin 40, mutta kokoon­pano sovite­taan aina tilan ja tilanteen mukaan. Ohjelmisto kat­taa vai­htel­e­vat tarpeet vakavasta iloiseen, tanssimusi­ik­ista kevy­een klassiseen.

Laadukasta musi­ikkia kaikkiin tilaisuuksiin

Saat korkeata­soisen puhalli­norkesterin esi­in­tymään mitä eri­laisimpiin tilaisuuk­siin yri­tys­ten ja yhteisö­jen tapah­tu­mista yksi­ty­isiin per­he­juh­liin häistä syn­tymäpäiviin. Koti­sal­imme on tietysti Turun VPK:n kau­ni­issa renes­sanssi­palat­sissa, mutta tietenkin tulemme esi­in­tymään minne tahansa muuallekin. Ota yhteyttä!