Brankun joululaulajaiset ja Joulupukin joulushow 11.12.2016 Brankulla

BRANKUN JOULULAULAJAISET JA JOULUPUKIN JOULUSHOW
Turun VPK:n talolla sun­nun­taina 11.12.2016 klo 18.00.

Tule laula­maan tai vain kuun­tele­maan tut­tuja joul­u­lauluja all­song på Skanssen tyylis­esti yhdessä solistiemme kanssa puhalli­norkesterin säestyk­sellä.
Väli­a­jan jäl­keen esitetään Pertti Kei­hään suun­nit­telema joul­u­lauluki­mara Joulupukin joulushow.
Esi­in­tyjinä Joulupukki (Pertti Kei­häs) ja ton­tut (Jari Koivisto, Sari Pirho­nen, Jarkko Salmi ja Arja Pirt­tilä). Säestäjänä Turun VPK:n joulushow­bändi johta­janaan Hannes Merisaari..

VPK:n talon rav­in­to­lassa on tar­jolla kahvia, pul­laa ja vir­vokkeita väliajalla.

Lip­puja hin­taan 15 eur/kpl saa ostaa ennakkon orkesterin ja VPK:n jäse­niltä sekä VPK:n toimis­tosta (ark. klo 09.00–15.30) sekä ennen tilaisu­u­den alkua ovelta.