Äänitteet

Pru­utta ja torvi” oli ensim­mäi­nen äänit­teemme, LP-levy, orkesterin täyt­täessä 110 vuotta.

Turun VPK:n Puhalli­norkesteri julka­isi 125-vuotisjuhlansa kun­ni­aksi vuonna 1998 CD-levyn. Levyn nimi ”Pitkällä tiellä – On the Long Road” ker­too orkesterin 125-vuotisesta taipaleesta. Nimikkokap­paleena on Timo Forsströmin On the Long Road. Kapel­limes­ta­rina Jari Virta.

Voit myös kuun­nella Sävel­vaaka –ohjel­man levyarvostelun ohei­sista linkeistä (osa 1 ja osa 2)

Voidaan jo pian puhua per­in­teestä, sillä edel­lisen ker­ran – täyt­täessään 110 vuotta – orkesteri teki myös levyn, jonka nimeksi annet­tiin kuvaavasti ”Pru­utta ja torvi”. . ”Pitkällä tiellä” –levyyn on valittu näyt­teitä kahvikon­serteissa ja muissa tilaisuuk­sissa esit­tämästämme musi­ik­ista. Per­in­teisen koti­maisen tuotan­non ohella ohjelmisto on vuosikym­me­nien mit­taan saanut täy­den­nystä ulko­mais­esta klas­sis­esta ja viihde­musi­ik­ista. Pidet­tyjä ovat myös suosi­tut elokuva– ja musikaal­isävelmät. Viime aikoina orkesteri on ottanut ohjelmis­toonsa koti­maisen nuoren säveltäjäpol­ven big band– ja jazzmusi­ikkia. Tanssimusi­ikkia orkester­illa on har­joitet­tuna vaikka use­am­mankin illan tarpeisiin. Mutta kun kysymyk­sessä on vapaa­palokun­nan orkesterin levy, on mukana myös ”alan musi­ikkia”: luon­nol­lis­esti levyllä on Brankko­ri­marssi.. Levy päät­tyy Turun WPK:n Marssiin.

Uus­inta äänite­tuotan­toamme edus­taa Muis­to­jen joulut –levy.

Pitkällä tiellä — On the Long Road” äänitet­tiin 125-vuotisjuhlamme kunniaksi.

Pitkällä tiellä – On the Long Road Turun VPK:n Puhalli­norkesterin 125-vuotisjuhlalevy

 1. Juh­la­marssi, säv. Armas Maasalo, sov.. Teuvo Laine, Manus
 2. A Finnish Rhap­sody, säv. ja sov. Clare GrundmanBoosey&Hawkes Ltd On hetki, säv. Rauno Lehti­nen, sov. Markku Johans­son, Manus
 3. Pomp and Cir­cum­stance, säv. Edward Elgar, Boosey&Hawkes Ltd
 4. Lokki, trad., sov. Urpo Laak­so­nen, Manus
 5. Höstvisa, säv. Erna Tauro, sov. Olof Jön­brink, Hans Busch Musikförlag
 6. Kylä­tanssi, säv. ja sov. Rauno Haahti, Manus
 7. The Umbrel­las of Cher­bourg, säv. Michel Legrand, sov. John War­ring­ton, South Moun­tain Music Corporation
 8. Port­san Cow­boy, säv. Pentti Viher­lu­oto, sov. Erik Wik­ström, Manus
 9. A String of Pearls säv. Eddie DeLange ja Jerry Gray, sov. John­nie Win­son, Hal Leonard Pub­lish­ing Corp.
 10. On the Long Road, säv. ja sov. Timo Forsström, Blosari
 11. Just a Gigolo/I ain´t got Nobody, säv. Leonello Casucci/Spencer Williams, Chap­pel & Co.Inc ja Edwin Mor­ris & Co.; A Divi­sion of MPL Com­mu­ni­ca­tion­sInc., solisti Aarni Numerla, tenorisaksofoni
 12. Sec­ond Life, säv.Pekka Toiva­nen, sov. Timo Forsström, Love/Blosari,Solisti Jari Virta, flyygelitorvi
 13. Brankko­ri­marssi, Trad., sov. Toivo Lehtelä, Manus
 14. Turun VPK:n marssi, säv. A.P.Lithenius, sov. Erik Wik­ström, Manus

Muis­to­jen joulut” on mei­dän panok­semme run­saaseen joulumusiikkitarjontaan.

Muis­to­jen Joulut

 1. Adeste Fide­les, trad., sov. Timo Forsström
 2. Mökit nukkuu lumiset, säv. Heino Kaski, san. Eino Leino, sov Urpo Laak­so­nen, solisti Tuija Saura
 3. Ark­i­huolesi kaikki heitä, säv. Leevi Madetoja, sov. Rafael Pulkkinen
 4. Hiu­taleet maa­han lei­jailee, säv. Esa-Markku Juu­ti­lainen, san. Jukka Itko­nen, sov. Pekka Roito, solisti Jari Koivisto
 5. Kol­men kuninkaan marssi, säv. Georges Bizet, sov. Her­man Finck/W.J.Duthoit
 6. Jo joutuu ilta, säv. Jean Sibelius, san. Aino Suo­nio, sov. Leevi Madetoja/Antti Vainio, solisti Tuija Saura
 7. Joulun kel­lot, säv. Armas Maasalo, sov. Jyrki Koskinen
 8. Joul­u­laulu, säv. Kon­sta Jylhä, san. Paul Holm, sov. Jari Virta, solisti Jari Koivisto
 9. Betle­hemin tähti, säv. Ivar Widéen, sov. Stig Gustafson
 10. Varpunen joulu­aa­muna, säv. Otto Koti­lainen, san. K.A.Hougberg, sov. Urpo Laak­so­nen, solisti Tuija Saura
 11. En etsi val­taa, lois­toa, säv. Jean Sibelius, sov. Urpo Laak­so­nen, solisti Jari Virta/flyygelitorvi ja trumpetti
 12. Öinen hau­taus­maa, säv. Kalervo Halo­nen, san. Vexi Salmi, sov. Jari Koivisto, solisti Jari Koivisto
 13. Aav­is­tus, säv. Jukka Kuop­pamäki, san. Jukka Kuop­pamäki, sov. Pekka Roito, solisti Jari Koivisto
 14. Sydämeeni joulun teen, säv. Kalervo Halo­nen, san. Vexi Salmi, sov. Urpo Laak­so­nen, solisti Tuija Saura
 15. Muis­to­jen kul­taa­mat joulut, säv. Esa Niem­i­nen, san. Turkka Mali, sov. Urpo Laak­so­nen, solisti Tuija Saura
 16. Jouluka­len­teri, säv. Jukka Kuop­pamäki, san. Jukka Kuop­pamäki, sov. Juha Ketola, solisti Jari Koivisto
 17. Mar­ian poika, säv. Jester Hair­ston, san. Sauvo Puhtila, sov. David Cullen/Jari Virta, solis­tit Tuija Saura ja Jari Koivisto
 18. High­land Cathe­dral, trad., sov. Timo Inkinen

Tilaa levyt tästä

Täytä tiedot huolel­lis­esti. Muista mainita, mon­tako levyä tilaat. Toim­i­tus postiennakolla.

* indi­cates required field
Kpl

Kpl